Akcelerator Biznesu

AUTORSKI PROGRAM AKCELERACYJNY  -  FUTURE CAPITAL DLA START'UPÓW

W roku 2014 postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w obszarze wsparcia dla nowo powstających spółek (startup).  Wspieraliśmy zarĂłwno pojedyncze osoby, jak i zespoły zarĂłwno w etapie inkubacji pomysłów jak i poszukiwania kapitałów potrzebnych do realizacji ich nowatorskich pomysłów.

Widząc, jak duży potencjał drzemie w takiej aktywności w 2015r. opracowaliśmy zręby naszego autorskiego programu akceleracji „Future Capital dla startupów” oraz dokonaliśmy pierwszych inwestycji zalążkowych w nowo powstałe projekty. Obecnie zwiększamy naszą aktywność w tych obszarach.

CEL

Celem Programu „Future Capital dla startupĂłw” jest  połączenie naszego  doświadczenia i wiedzy w zakresie rynkĂłw kapitałowych oraz finansĂłw oraz nasza rozległych kontaktĂłw biznesowych  z pomysłami i projektami, ktĂłre mają potencjał na komercjalizację.

 

AKCELERACJA – CO DAJEMY?

1. Więcej niż pieniądze!

Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli na profesjonalne dopracowanie pomysłów,  ktĂłre masz i nad ktĂłrymi pracujesz.

 

2. Więcej niż pieniądze!

Nasze kontakty biznesowe będą do twojej dyspozycji, ułatwi to zarówno pozyskanie kapitału jak i komercjalizację pomysłów.

 

3.  Więcej niĹź pieniądze, po raz trzeci!

Współpracujemy wyższymi uczelniami i umożliwiamy dostęp do specjalistów w nich pracujących z wielu dziedzin od biotechnologii zaczynając, a na projektowaniu kończąc.

 

4. Sama wiedza, to może być za mało, dlatego o kapitale też możemy rozmawiać!

Sami również inwestujemy w start'upy nawet w zupełnie początkowych etapach ich działania.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA