Doradztwo strategiczne

  • strategiczne analizy rynkowe (w tym analizy rynkĂłw zagranicznych),
  • strategiczne pozycjonowanie przedsiębiorstwa na podstawie strategicznej analizy spółki i branĹźy,
  • budowa strategii (misja, cele strategiczne i opracowanie planĂłw operacyjnych),
  • modele finansowe (struktura kapitału, plany finansowe i budĹźetowanie),
  • wyceny przedsiębiorstw, linii biznesowych, domen oraz ocena projektĂłw inwestycyjnych,
  • struktura finansowania,
  • biznes plany oraz budowa i weryfikacja modeli biznesowych,
  • optymalizacja procesĂłw biznesowych.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA