GPW

Wejście na rynek regulowany, poza umożliwieniem przedsiębiorstwu dostępu do kapitału niesie ze sobą wiele innych korzyści, jak choćby zwiększenie prestiżu i rozpoznawalności spółki na rynku, wzrost wiarygodności podmiotu w oczach jej partnerów biznesowych (kontrahenci, banki, klienci), czy możliwość pozyskania tańszego kapitału w przyszłości.
M&M uczestniczy w procesie wprowadzenia spółki od początkowych jego etapów – pełniąc rolę Doradcy Finansowego, który odpowiada za:
  • właściwe przygotowanie podmiotu dla osiągnięcia statusu spółki publicznej poprzez dokonanie: analizy sytuacji spółki i branĹźy w ktĂłrej działa, perspektyw rozwoju branĹźy i pozycji spółki na jej tle,
  • wskazanie niezbędnych działań dostosowawczych do wymogĂłw stawianych przez GPW w zakresie dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym,
  • współpraca z Zarządem przy sporządzeniu biznes planu oraz strategii rozwoju spółki,
  • doradztwo w zakresie zdefiniowania celĂłw emisyjnych,
  • koordynacja działań w procesie wyboru pozostałych doradcĂłw (domu maklerskiego, kancelarii prawnej, biegłego rewidenta, ewentualnie innych doradcĂłw,
  • przygotowanie części rejestracyjnej Prospektu Emisyjnego w tym koordynacja prac i scalenie pełnej wersji Prospektu Emisyjnego oraz bieżący nadzĂłr i koordynacja całego procesu przygotowania i przeprowadzenia publicznej emisji akcji, aĹź do momentu doprowadzenia do pierwszego notowania akcji na GPW,
  • przygotowanie spółki do wypełniania obowiązkĂłw informacyjnych dla spółek publicznych.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA