Metodologia pracy

Standard świadczonych przez M&M usług doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania na planowane inwestycje rozwojowe, obejmuje rzetelne podejście do merytorycznej poprawności pracy, bieżących kontaktów z instytucjami zaangażowanymi w proces udzielania pomocy publicznej, a także zabezpieczenia, sposobu przechowywania, archiwizacji i sposobu likwidacji otrzymywanych w ramach świadczenia usług dokumentów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
Postępowanie w powyższym zakresie obejmuje m.in.:
  • gwarancję poprawności formalnej przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej,
  • realizację usług przez doświadczony i kompetentny zespół projektowy, gwarantujący optymalną jakość,
  • bieżące informowanie Spółki w formie pisemnej (elektronicznie lub listownie) o postępie prac oraz sygnalizowanie wszelkich zmian prawnych i proceduralnych, mogących skutkować zmianą poziomu ryzyka w realizacji projektu,
  • bieżąca współpraca z instytucjami zaangaĹźowanymi w proces udzielania pomocy publicznej, w tym m.in. monitoring postępĂłw oceny dokumentacji aplikacyjnej oraz przygotowanie w imieniu Spółki korespondencji w zakresie weryfikacji kwalifikowalności, poprawności formalnej, techniczno-ekonomicznej, merytorycznej czy poszczegĂłlnych etapĂłw harmonogramu rzeczowo-finansowego składających się na projekt inwestycyjny,
  • świadczenie usług najwyĹźszej jakości, w warunkach ograniczonych krĂłtkim terminem realizacji zleconego zadania,
  • stosowanie najwyĹźszej jakości sprzętu komputerowego z odpowiednimi zabezpieczeniami dostępu do przechowywanych informacji elektronicznych oraz aktualizowanymi w sposĂłb ciągły zabezpieczeniami przed zagroĹźeniami wirtualnymi.
Wszelkie informacje o charakterze niepublicznym, dotyczące Spółki, otrzymane w trakcie naszej pracy, traktujemy jako poufne. Informacje takie są objęte pełną ochroną i nie będą przekazywane jakimkolwiek osobom spoza wyznaczonego zespołu projektowego M&M, bez zgody Spółki. Zakładamy także, że numery telefonów, faksów, i adresy internetowe, które wskazał nam Klient, są poufne i bezpieczne z punktu widzenia ochrony interesów Klienta.

CAŁY PROJEKT REALIZOWANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCIACH:

ETAP 1

Analiza dostępności instrumentów wsparcia finansowego

ETAP 2

Pomoc w procesie modelowania projektu inwestycyjnego

ETAP 3

Asysta w ubieganiu się o pomoc publiczną

ETAP 4

Monitorowanie statusu złożonej dokumentacji aplikacyjnej, negocjowanie warunków umowy o dofinansowanie

ETAP 5

Doradztwo w trakcie wykorzystywania pomocy publicznej


  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA