NewConnect

Wprowadzając spółkę na rynek NewConnect, M&M pełni dla niej rolę Autoryzowanego Doradcy w całym procesie od początkowych jego etapów. Autoryzowany Doradca odpowiedzialny jest za:
  • zbadanie sytuacji spółki i branĹźy w ktĂłrej działa, perspektyw rozwoju branĹźy i pozycji spółki na jej tle,
  • przygotowanie spółki do przeprowadzenia prywatnej emisji akcji,
  • sporządzenie Dokumentu Ofertowego i innych materiałów, ktĂłre będą przekazywane potencjalnym inwestorom,
  • organizację i przeprowadzenie procesu emisji prywatnej akcji emitenta (Private Placement),
  • sporządzenie Dokumentu Informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji emitenta do obrotu na NewConnect,
  • przygotowanie dokumentĂłw oraz przeprowadzenie działań rejestracyjnych w KDPW i GPW dotyczących akcji wprowadzanych do obrotu i doprowadzenie do pierwszego dnia notowania,
  • przygotowanie emitenta do wypełniania obowiązkĂłw informacyjnych na rynku NewConnect,
  • pełnienie przez min. 36 miesięcy (wymĂłg obligatoryjny) roli Autoryzowanego Doradcy dla spółki w zakresie wypełniania przez nią obowiązkĂłw informacyjnych.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA