NewConnect

Wprowadzając spółkę na rynek NewConnect, M&M pełni dla niej rolę Autoryzowanego Doradcy w całym procesie od początkowych jego etapów. Autoryzowany Doradca odpowiedzialny jest za:
  • zbadanie sytuacji spółki i branży w której działa, perspektyw rozwoju branży i pozycji spółki na jej tle,
  • przygotowanie spółki do przeprowadzenia prywatnej emisji akcji,
  • sporządzenie Dokumentu Ofertowego i innych materiałów, które będą przekazywane potencjalnym inwestorom,
  • organizację i przeprowadzenie procesu emisji prywatnej akcji emitenta (Private Placement),
  • sporządzenie Dokumentu Informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji emitenta do obrotu na NewConnect,
  • przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie działań rejestracyjnych w KDPW i GPW dotyczących akcji wprowadzanych do obrotu i doprowadzenie do pierwszego dnia notowania,
  • przygotowanie emitenta do wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect,
  • pełnienie przez min. 36 miesięcy (wymóg obligatoryjny) roli Autoryzowanego Doradcy dla spółki w zakresie wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA