Oferta

Oferta »
Kompleksowość podejścia, zaangażowanie, kompetencje i szerokie doświadczenie zawodowe pozwala nam zaoferować Klientom usługi, rozliczane w znaczącym stopniu w oparciu o osiągnięte, konkretne rezultaty finansowe.

Równocześnie oferujemy możliwość naszego aktywnego zaangażowania w realizację proponowanych rozwiązań i rekomendacji z zakresu strategii przedsiębiorstw, szeroko rozumianych finansów oraz procesów restrukturyzacji. Naszym celem jest elastyczne podejście do potrzeb Klienta oraz kreatywna pomoc w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji planów strategicznych.

Dysponujemy również dużym doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji oraz szeroką wiedzą z zakresu analiz i badań oraz wycen spółek, poprzedzających różnego rodzaju transakcje kapitałowe.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA