NewConnect - Informacja ogĂłlna

Rynek kapitałowy » NewConnect » Informacja ogĂłlna »
Rynek NewConnect utworzony został w drugiej połowie 2007r. i od tego okresu Future Capital Sp. z o.o. posiada nieprzerwanie status Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Obecnie jest to najszybciej rozwijający się rynek alternatywny w Europie i najbardziej płynny z tego typu rynków na świecie.

Na dzień 31 grudnia 2014r. na NewConnect notowanych było 431 spółek o łącznej kapitalizacji w wysokości 8,75 mld zł.

W wyniku przeprowadzonych ofert Private Placement związanych z wprowadzeniem na NewConnect spółki pozyskały na rozwój łącznie nieco ponad 1,8 mld zł (kwota ta nie uwzględnia kapitału pozyskanego z ewentualnych kolejnych emisji akcji już w trakcie funkcjonowania spółek na tym rynku w kolejnych latach).

NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym - w formule alternatywnego systemu obrotu. NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych firmach - polskich i z regionu - ktĂłrym zastrzyk kapitału otworzy moĹźliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwĂłj uwieńczony awansem do grona duĹźych i wartościowych polskich spółek. 

Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. Prostsze niż w przypadku GPW, są także procedury wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu. Cały proces oferowania akcji oraz wprowadzenia spółki na NewConnect może być obsługiwany przez jeden podmiot doradczy – posiadający status Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Rynek ten może także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.

NewConnect jest preferowanym rynkiem dla:
  • spółek o duĹźej dynamice wzrostu,
  • o historii nie dłuĹźszej niĹź 3-4 lata lub dopiero powstających, ktĂłre budują swoją "historię",
  • o przewidywanej kapitalizacji do ok. 20 mln zł,
  • poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionĂłw złotych,
  • reprezentujących sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi), z wizją i prawdopodobieństwem debiutu na rynku giełdowym w nieodległej przyszłości.
Od kwietnia 2008r. Future Capital Sp. z o.o. świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy NewConnect w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na tym rynku.
W trakcie kilkuletniego pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect, Future Capital Sp. z o.o. doradzała w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 9 podmiotom.
Aktualnie doradzamy w tym zakresie następującym spółkom:
- Aiton Caldwell S.A.
- Forever Entertainment S.A.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA