Dane teleadresowe

Kontakt » Dane teleadresowe »

Future Capital Sp. z o.o. 

ul. Grzybowska 80/82 lok. 139
00-844 Warszawa


Zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydzia?? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapita?? zak??adowy 9.700 PLN (op??acony).

Prezes Zarz?du
Mariusz Jagodzi??ski

Wiceprezes Zarz?du
Micha?? Szukalski 

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA