Informacje ogĂłlne

Wieloletnie doświadczenie w optymalizacji finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce, wszechstronna wiedza na temat dostępnych instrumentów wsparcia, połączona z umiejętnościami opracowywania konkretnych i praktycznych rozwiązań, umożliwiają konsultantom Future Capital skuteczną identyfikację dostępnych form wsparcia pochodzących ze środków UE oraz ich wykorzystania dla rozwoju firm.

Doradcy Future Capital od wielu lat skutecznie wspierają przedsiębiorstwa rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą w procesie ubiegania się o dotacje. W celu pełnej optymalizacji możliwości, sięgamy zarówno do środków publicznych dostępnych w Polsce, jak i pochodzących z instytucji europejskich, w tym dostępnych na zasadach bilateralnych z innych państw.

Zespół posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw poprzez nowe inwestycje w zakładach usługowych i produkcyjnych, projekty związane z dostosowaniem przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, jak również przedsięwzięć badawczo-rozwojowych realizowanych samodzielnie lub we współpracy przedsiębiorców z ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Doradcy Future Capital towarzyszą przedsiębiorcom na wszystkich etapach procesu pozyskiwania finansowania – od momentu identyfikacji wydatku, który mógłby zostać zakwalifikowany do dofinansowania, aż do ostatniej kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej pomocy.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA