Pozyskiwanie środków z UE

  • analiza/przegląd projektĂłw inwestycyjnych spółki pod względem moĹźliwości wykorzystania środkĂłw z UE,
  • wsparcie w procesie modelowania projektĂłw inwestycyjnych z wykorzystaniem moĹźliwych instrumentĂłw wsparcia finansowego,
  • przygotowanie dokumentacji (wniosek) aplikacyjnej oraz asysta w trakcie ubiegania się o pomoc publiczną, a w i tym monitorowanie jej statusu,
  • wsparcie w negocjacjach warunkĂłw umowy o dofinansowanie,
  • doradztwo w trakcie wykorzystywania pomocy publicznej.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA