Fuzje i przej?cia

  • analiza planowanych dzia??a?? - warto??? tworzona dla w??a??cicieli,
  • identyfikacja cel??w przej??,
  • badanie due dilligence i wycena,
  • koordynacja procesu (w tym negocjacje um??w inwestycyjnych),
  • doradztwo po-transakcyjne (np.: fuzja, integracja operacyjno-biznesowa).  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA