Zbycie / wydzielenie działalności

  • analiza moĹźliwości sprzedaĹźy domen/działów niestrategicznych, w tym wycena "linii biznesowej",
  • ewentualne plany doraĹşnej restrukturyzacji zbywanej działalności,
  • plan wydzielenia i koncepcja transakcji,
  • sporządzenie pełnej dokumentacji transakcyjnej,
  • koordynacja projektu i kontakty z inwestorami.  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA