Pozyskanie kapitału

  • analiza spółki i otoczenia rynkowego,
  • weryfikacja potencjału spółki i planu rozwoju oraz dokonanie wyceny,
  • opracowanie koncepcji podniesienia kapitału i określenie potencjalnych inwestorĂłw,
  • pełna dokumentacja transakcyjna (m.in. prospekt emisyjny przy oferowaniu papierĂłw na rynku publicznym lub dokument informacyjny przy plasowaniu na New Connect),
  • koordynacja projektu i kontakty z inwestorami (w tym negocjacje i road show).  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA