Zespół

O Nas » Zespół »
Pracownicy oraz współpracownicy Future Capital w swojej wieloletniej pracy zawodowej na rynku kapitałowym, wykonywanej m.in. w strukturach: liderĂłw polskiej bankowości, a w  Grupie Kapitałowej TP, przeprowadzili szereg projektĂłw, w szczegĂłlności dla: Grupy PKN ORLEN, Grupy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Grupy TP oraz w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dla KBC, Bank Gdański SA a następnie BIG-Bank Gdański SA.

Kluczowe elementy kariery zawodowej członków zarządu Future Capital:

Prezes Zarządu - Mariusz Jagodziński 
licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101 
makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117

Karierę zawodową, na rynku kapitałowym, rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierĂłw wartościowych. Przez następne trzy lata pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego SA., będąc odpowiedzialnym przede wszystkim za gwarantowanie emisji akcji oraz zarządzanie portfelem handlowym banku. 
W latach 1997 - 2002 był Dyrektorem w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku, osiągając rokrocznie ponadprzeciętne wyniki zarządzanych portfeli. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI powierzono mu następnie funkcję Członka Zarządu. Od marca 2002 roku do października 2005, zatrudniony był jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami TP Invest Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za całość działalności operacyjnej spółki i z sukcesem przeprowadził szereg transakcji w tym o istotnej wartości, jak również nadzorował wdrażane w spółkach zależnych programy restrukturyzacji kosztowej.
Przez szereg lat pełnił funkcje członka rad nadzorczych - w tym również funkcję przewodniczącego - m.in. w takich podmiotach, jak: Telefon 2000 Sp. z o.o., TP TELTECH Sp. z o.o., Enerkom Sp. z o.o.

Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w notowanej na giełdzie: PROCAD SA. Równocześnie, od czterech lat łączy praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wiceprezes Zarządu - Michał Szukalski 
licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 75
makler papierów wartościowych, nr licencji: 1137

W latach 1994-1997 pracował w Banku Gdańskim SA (później BIG Bank Gdański) początkowo jako analityk, a następnie zarządzający portfelem akcji banku. W kolejnych latach, jako doradca inwestycyjny, zarządzał portfelami klientĂłw w Amerbrokers SA. 
W okresie: 2000 - 2002 pracował na stanowisku menadĹźera ds. nadzoru właścicielskiego w Optimus SA, gdzie odpowiedzialny był za restrukturyzację spółek Grupy Kapitałowej, a następnie jako Członek Zarządu w Optimus RE, spółki zaleĹźnej Optimus SA, odpowiadał za finansową stronę działalności spółki.W latach 2002 - 2005 pełnił funkcję Wicedyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej oraz University Quebec of Montreal i Szkoły Głównej Handlowej.

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA