Profil działalności

Nasza aktywność koncentruje się na trzech kierunkach:

1. Doradztwie gospodarczym, przede wszystkim z zakresu transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz pozyskiwania kapitału i to zarówno poprzez rynek publiczny, jak i private equity - venture capital. Dysponujemy również unikalną wiedzą i doświadczeniem, którą Klienci mogą wykorzystać zarówno przy tworzeniu strategii rozwoju jak i szczegółowych biznes planów rozważanych przedsięwzięć gospodarczych. Szczegółowy opis oferty zawiera część "Oferta";


2. Analizie rynku kapitałowego w celu znajdowania zarówno korzystnych możliwości inwestycyjnych, jak i podmiotów do przeprowadzania transakcji (M&A).

To co nas wyróżnia spośród licznego grona spółek o podobnym profilu usług - szczególnie w zakresie doradztwa strategicznego - to doświadczenia osób tworzących Future Capital, które wykraczają poza pewien standard polegający na tym, iż firmy konsultingowe najczęściej nie są odpowiedzialne za realizacje zaproponowanych przez siebie rozwiązań. Zadania przez nas zrealizowane, zwykle rozciągały się aż po koordynację wdrożenia rekomendowanych działań. Mając na uwadze powyższe, możemy zaoferować kompleksową usługę, obejmującą również konkretną aktywność w celu realizacji wypracowanych rekomendacji;


 3. Akcelerator biznesu.

Dajemy więcej niż pieniądze! Kierujemy się pragmatyzmem i realnością realizacji projektów. Wykorzystujemy naszą wiedzę oraz kontakty biznesowe, co istotnie zwiększa szansę na komercjalizację akcelerowanych projektów.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA