Kim jesteśmy

Future Capital Sp. z o.o. 

Future Capital Sp. z o.o. (wcześniej: M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.) jest podmiotem świadczącym usługi doradztwa przede wszystkim w zakresie: pozyskiwania kapitału, fuzji i przejęć oraz strategii rozwoju. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompetencjom naszego zespołu możemy zaoferować kreatywne i skuteczne podejście do celów i zadań stawianych przez Klientów. Wierzymy, iż sukcesy naszych Zleceniodawców będą budować ich wieloletnie, dobre relacje z nami, które przełożą się na dalszy rozwój Future Capital. 

Realizując usługi koncentrujemy się nie tylko na wysokiej ich jakości, a przede wszystkim na skuteczności – wierzymy, że osiągnięcie celów biznesowych naszych Klientów powinno być dla nas priorytetem. Dlatego staramy się być wierni idei:  „ zawsze profesjonalni, zawsze skuteczni”. 

Mariusz Jagodziński 
Prezes Zarządu
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA